Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
STK SVETI JAKOV Jadranovo, I. G. Kovačića 1 Dom kulture Erik Matković 051/246-015 098/979-3311 Šiljevica 37a, Jadranovo erik.matkovic@ri.t-com.hr
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Davorka Šegulja
Dorina Srebrnjak
Andrea Pavlović
Maja Juretić
Veronika Salma
Lea Brnić
Maja Perhat
Matilda Salma
Klara Prpić
Asja Abramović