Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
STK CRIKVENICA Crikvenica, Kotorska bb Gradska sportska dvorana Dubravka Pobor 051/242-833 091/525-1451 Vinodolska 18b, Crikvenica dubravka.pobor@gmail.com
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Tea Božičković
Elena Košuljandić
Iva Košuljandić
Maja Šuman
Nives Macukić
Vanja Kosagov
Patricija Tomljanović
Diana Pećanić
Marta Vukelić
Mia Radaković
Ivana Knežević