Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
ZABOK-AquafilCRO Matije Gupca 156, Zabok Dvorana Elektre Danijel Cvetko 098/752-700 danijel.cvetko@gmail.com
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Ivan Papišta 1978
Željko Šegina 1952 049/221-324 098/351-501
Željko Goluban 1959
Danijel Cvetko 1968
Tomislav Polanović 1961
-- --