Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
STUBICA III Donja Stubica OŠ Donja Stubica Mato Novosel 098/251-519 sinisa.klanjcic@gmail.com
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Marijan Kermek 1941
Mato Novosel 1947
Stjepan Šalković 1943 049/287-869 098/1396-121
Željko Škudar
Damir Čukman 1967
Marko Dvornić 1999
--- ---