Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
STK KVARNER Rijeka, Ivana Dežmana 3 Zvonimir Bačić 099/311-3693 Zdravka Kavčića 3 vbacic1@gmail.com
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Dominik Salma 1998 6098
Duško Marijan Morić 1995 4025
Harri Trahlić 1967 124
Marko Vidaček 1999 4945
Luka Šarčević 1997 5028
Nikola Horvat
Marin Runjić
Dorian Kuzmić
Zvonko Bačić