Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
STK BROVINJE Koromačno Društveni dom Koromačno Igor Dobrić 091/556-4854 Šušnjevica 52 idobric@stk-brovinje.hr
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Raymond Dobrić 1995 5589
Dario Jurišić 1998 6051
Fabio Ivinić 1994 5439
Leonida Basiaco