EkipaUtakmicaPobjedePoraziSetoviMečeviBodovi
1 STK JASKA16160200 : 6464 : 1132
2STK ZABOK16133194 : 12556 : 2829
3 STK RUGVICA16115190 : 13057 : 2627
4STK TRANS AGRAM II16115189 : 14449 : 3527
5 STK REMETE1679150 : 14639 : 4123
6HSTK VELIKA GORICA II1679159 : 16039 : 4323
7 GSTK ZAGREB III1641291 : 17420 : 5220
8 STK DUGA RESA II16313102 : 17823 : 5519
9HSTK VELIKA GORICA III1601647 : 2018 : 6416
10---0000 : 00 : 00
Kolo: 1 - 08.10.2011.Report
STK TRANS AGRAM II GSTK ZAGREB III 1 : 4 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA II HSTK VELIKA GORICA III 4 : 3 Rezultati
--- STK ZABOK 0 : 0 Rezultati
STK JASKA STK DUGA RESA II 4 : 0 Rezultati
STK RUGVICA STK REMETE 4 : 0 Rezultati
Kolo: 2 - 22.10.2011.Report
HSTK VELIKA GORICA II STK REMETE 4 : 2 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA III STK RUGVICA 1 : 4 Rezultati
--- STK DUGA RESA II 0 : 0 Rezultati
STK ZABOK STK JASKA 2 : 4 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA II STK RUGVICA 3 : 4 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA III STK REMETE 0 : 4 Rezultati
--- STK JASKA 0 : 0 Rezultati
STK ZABOK STK DUGA RESA II 4 : 1 Rezultati
Kolo: 3 - 29.10.2011.Report
STK RUGVICA STK ZABOK 3 : 4 Rezultati
STK REMETE --- 0 : 0 Rezultati
STK TRANS AGRAM II HSTK VELIKA GORICA III 4 : 0 Rezultati
GSTK ZAGREB III HSTK VELIKA GORICA II 0 : 4 Rezultati
STK RUGVICA --- 0 : 0 Rezultati
STK REMETE STK ZABOK 3 : 4 Rezultati
STK TRANS AGRAM II HSTK VELIKA GORICA II 4 : 1 Rezultati
GSTK ZAGREB III HSTK VELIKA GORICA III 4 : 1 Rezultati
Kolo: 4 - 05.11.2011.Report
--- GSTK ZAGREB III 0 : 0 Rezultati
STK ZABOK STK TRANS AGRAM II 1 : 4 Rezultati
STK JASKA STK REMETE 4 : 0 Rezultati
STK DUGA RESA II STK RUGVICA 1 : 4 Rezultati
--- STK TRANS AGRAM II 0 : 0 Rezultati
STK ZABOK GSTK ZAGREB III 4 : 0 Rezultati
STK JASKA STK RUGVICA 4 : 1 Rezultati
STK DUGA RESA II STK REMETE 1 : 4 Rezultati
Kolo: 5 - 26.11.2011.Report
STK TRANS AGRAM II STK DUGA RESA II 4 : 1 Rezultati
GSTK ZAGREB III STK JASKA 0 : 4 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA II STK ZABOK 2 : 4 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA III --- 0 : 0 Rezultati
STK TRANS AGRAM II STK JASKA 2 : 4 Rezultati
GSTK ZAGREB III STK DUGA RESA II 4 : 1 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA II --- 0 : 0 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA III STK ZABOK 0 : 4 Rezultati
Kolo: 6 - 03.12.2011.Report
STK JASKA HSTK VELIKA GORICA III 4 : 0 Rezultati
STK DUGA RESA II HSTK VELIKA GORICA II 1 : 4 Rezultati
STK RUGVICA GSTK ZAGREB III 4 : 0 Rezultati
STK REMETE STK TRANS AGRAM II 1 : 4 Rezultati
STK JASKA HSTK VELIKA GORICA II 4 : 0 Rezultati
STK DUGA RESA II HSTK VELIKA GORICA III 4 : 0 Rezultati
STK RUGVICA STK TRANS AGRAM II 3 : 4 Rezultati
STK REMETE GSTK ZAGREB III 4 : 0 Rezultati
Kolo: 7 - 04.02.2012.Report
GSTK ZAGREB III STK TRANS AGRAM II 0 : 4 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA III HSTK VELIKA GORICA II 0 : 4 Rezultati
STK ZABOK --- 0 : 0 Rezultati
STK DUGA RESA II STK JASKA 0 : 4 Rezultati
STK REMETE STK RUGVICA 0 : 4 Rezultati
Kolo: 8 - 11.02.2012.Report
STK REMETE HSTK VELIKA GORICA II 4 : 3 Rezultati
STK RUGVICA HSTK VELIKA GORICA III 4 : 1 Rezultati
STK DUGA RESA II --- 0 : 0 Rezultati
STK JASKA STK ZABOK 4 : 1 Rezultati
STK RUGVICA HSTK VELIKA GORICA II 4 : 0 Rezultati
STK REMETE HSTK VELIKA GORICA III 4 : 0 Rezultati
STK JASKA --- 0 : 0 Rezultati
STK DUGA RESA II STK ZABOK 1 : 4 Rezultati
Kolo: 9 - 25.02.2012.Report
STK ZABOK STK RUGVICA 4 : 3 Rezultati
--- STK REMETE 0 : 0 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA III STK TRANS AGRAM II 1 : 4 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA II GSTK ZAGREB III 4 : 0 Rezultati
--- STK RUGVICA 0 : 0 Rezultati
STK ZABOK STK REMETE 4 : 1 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA II STK TRANS AGRAM II 2 : 4 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA III GSTK ZAGREB III 1 : 4 Rezultati
Kolo: 10 - 10.03.2012.Report
GSTK ZAGREB III --- 0 : 0 Rezultati
STK TRANS AGRAM II STK ZABOK 2 : 4 Rezultati
STK REMETE STK JASKA 1 : 4 Rezultati
STK RUGVICA STK DUGA RESA II 4 : 0 Rezultati
STK TRANS AGRAM II --- 0 : 0 Rezultati
GSTK ZAGREB III STK ZABOK 0 : 4 Rezultati
STK RUGVICA STK JASKA 3 : 4 Rezultati
STK REMETE STK DUGA RESA II 4 : 1 Rezultati
Kolo: 11 - 24.03.2012.Report
STK DUGA RESA II STK TRANS AGRAM II 2 : 4 Rezultati
STK JASKA GSTK ZAGREB III 4 : 1 Rezultati
STK ZABOK HSTK VELIKA GORICA II 4 : 0 Rezultati
--- HSTK VELIKA GORICA III 0 : 0 Rezultati
STK JASKA STK TRANS AGRAM II 4 : 0 Rezultati
STK DUGA RESA II GSTK ZAGREB III 4 : 3 Rezultati
--- HSTK VELIKA GORICA II 0 : 0 Rezultati
STK ZABOK HSTK VELIKA GORICA III 4 : 0 Rezultati
Kolo: 12 - 07.04.2012.Report
HSTK VELIKA GORICA III STK JASKA 0 : 4 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA II STK DUGA RESA II 4 : 1 Rezultati
GSTK ZAGREB III STK RUGVICA 0 : 4 Rezultati
STK TRANS AGRAM II STK REMETE 4 : 3 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA II STK JASKA 0 : 4 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA III STK DUGA RESA II 0 : 4 Rezultati
STK TRANS AGRAM II STK RUGVICA 0 : 4 Rezultati
GSTK ZAGREB III STK REMETE 0 : 4 Rezultati