Prijateljsko druženje sa STK “Zagorec”

435

Odlični i prijateljski odnosi još od prije osnivanja našeg kluba nastavljaju se i dalje, pa je u tom smjeru bilo i prijateljsko druženje uz igru i razgovor. Našlo se nešto malo i za gricnuti, a i popiti. Nadamo se da ćemo tako dobre odnose postići i sa ostalim klubovima u županiji.