5. kolo, 1. utakmica - 24.11.2012.
# STK ZABOK II GSTK ZAGREB IVSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Ivan Tršinski Y 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 1 : 0
2 B Luka Cvetko X 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 2 : 0
3 C Domagoj Kramarić Z 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 3 : 0
4 PAR Luka Cvetko & Ivan Tršinski PAR & 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 4 : 0
UKUPNO 132 : 0 12 : 0 4 : 0