8. kolo, 6. utakmica - 16.02.2013.
# STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK ZAGORECSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
UKUPNO 93 : 147 3 : 12 1 : 4