8. kolo, 8. utakmica - 08.02.2014.
# HASTK MLADOST GSTK ZAGREB IIISet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A -- -- Y Borna Bogović 0 : 11 0 : 11 0 : 11 : : 0 : 33 0 : 3 0 : 1
2 B -- -- X Dan Udier 0 : 11 0 : 11 0 : 11 : : 0 : 33 0 : 3 0 : 2
3 C -- -- Z Tomislav Zovko 0 : 11 0 : 11 0 : 11 : : 0 : 33 0 : 3 0 : 3
4 PAR -- -- & -- -- PAR Borna Bogović & Tomislav Zovko 0 : 11 0 : 11 0 : 11 : : 0 : 33 0 : 3 0 : 4
UKUPNO 0 : 132 0 : 12 0 : 4