12. kolo, 8. utakmica - 05.04.2014.
# HASTK MLADOST STK SESVETESet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A -- -- Y Ignacije Jurković 0 : 11 0 : 11 0 : 11 : : 0 : 33 0 : 3 0 : 1
2 B -- -- X Vladimir Kotarski 0 : 11 0 : 11 0 : 11 : : 0 : 33 0 : 3 0 : 2
3 C -- -- Z Luka Brekalo 0 : 11 0 : 11 0 : 11 : : 0 : 33 0 : 3 0 : 3
4 PAR -- -- & -- -- PAR Vladimir Kotarski & Ignacije Jurković 0 : 11 0 : 11 0 : 11 : : 0 : 33 0 : 3 0 : 4
UKUPNO 0 : 132 0 : 12 0 : 4