12. kolo, 12. utakmica - 05.04.2014.
# GSTK ZAGREB IIIHSTK VELIKA GORICA IIISet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Borna Bogović Y 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 1 : 0
2 B Tomislav Zovko X 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 2 : 0
3 C Dan Udier Z 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 3 : 0
4 PAR Dan Udier & Tomislav Zovko PAR & 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 4 : 0
UKUPNO 132 : 0 12 : 0 4 : 0