5. kolo, 2. utakmica - 05.12.2009.
#STK V. GORICA-STANFAR II STK TISSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Ante Jakić Y Aleksandar Maslovara 4 : 11 6 : 11 5 : 11 : : 15 : 33 0 : 3 0 : 1
2 B Roberto Miković X Zvonko Leskovar 11 : 6 11 : 4 11 : 5 : : 33 : 15 3 : 0 1 : 1
3 C Domagoj Šurina Z Ante Dražetić 6 : 11 5 : 11 4 : 11 : : 15 : 33 0 : 3 1 : 2
4 PAR Ante Jakić & Roberto Miković PAR Aleksandar Maslovara & Ante Dražetić 4 : 11 8 : 11 8 : 11 : : 20 : 33 0 : 3 1 : 3
5 A Ante Jakić X Zvonko Leskovar 11 : 8 13 : 11 11 : 8 : : 35 : 27 3 : 0 2 : 3
6 C Domagoj Šurina Y Miro Pavlinić-Bartol 9 : 11 8 : 11 8 : 11 : : 25 : 33 0 : 3 2 : 4
UKUPNO 143 : 174 6 : 12 2 : 4