11. kolo, 10. utakmica - 03.04.2010.
# STK REMETE STK SAMOBORSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Ivor Grantverger Y Krunoslav Znika 11 : 7 11 : 9 11 : 8 : : 33 : 24 3 : 0 1 : 0
2 B Vjekoslav Kobeščak X Hrvoje Mihalić 11 : 8 9 : 11 10 : 12 11 : 9 11 : 9 52 : 49 3 : 2 2 : 0
3 C Miroslav Magdalenić Z Hrvoje Nesanović 11 : 3 11 : 5 11 : 7 : : 33 : 15 3 : 0 3 : 0
4 PAR Ivor Grantverger & Miroslav Magdalenić PAR Krunoslav Znika & Hrvoje Mihalić 11 : 8 9 : 11 11 : 8 11 : 9 : 42 : 36 3 : 1 4 : 0
UKUPNO 160 : 124 12 : 3 4 : 0