12. kolo, 8. utakmica - 17.04.2010.
# STK SAMOBOR STK TISSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Hrvoje Mihalić Y Miro Pavlinić-Bartol 8 : 11 13 : 15 4 : 11 : : 25 : 37 0 : 3 0 : 1
2 B Hrvoje Nesanović X Zvonko Leskovar 11 : 7 13 : 11 11 : 3 : : 35 : 21 3 : 0 1 : 1
3 C Krunoslav Znika Z Aleksandar Maslovara 6 : 11 6 : 11 5 : 11 : : 17 : 33 0 : 3 1 : 2
4 PAR Hrvoje Nesanović & Hrvoje Mihalić PAR Ante Dražetić & Miro Pavlinić-Bartol 4 : 11 4 : 11 11 : 8 6 : 11 : 25 : 41 1 : 3 1 : 3
5 A Hrvoje Mihalić X Zvonko Leskovar 11 : 5 7 : 11 11 : 7 11 : 5 : 40 : 28 3 : 1 2 : 3
6 C Krunoslav Znika Y Miro Pavlinić-Bartol 5 : 11 8 : 11 6 : 11 : : 19 : 33 0 : 3 2 : 4
UKUPNO 161 : 193 7 : 13 2 : 4