8. kolo, 10. utakmica - 18.02.2017.
# STK KLEK HASTK MLADOSTSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Andrej Dubić Y Roko Meter 13 : 11 8 : 11 5 : 11 5 : 11 : 31 : 44 1 : 3 0 : 1
2 B Filip Dubić X Domagoj Međeši 11 : 6 9 : 11 5 : 11 7 : 11 : 32 : 39 1 : 3 0 : 2
3 C Deni Turković Z Filip Golubić 11 : 7 5 : 11 6 : 11 7 : 11 : 29 : 40 1 : 3 0 : 3
4 PAR Andrej Dubić & Filip Dubić PAR Domagoj Međeši & Roko Meter 7 : 11 11 : 7 8 : 11 11 : 9 11 : 1 48 : 39 3 : 2 1 : 3
5 A Andrej Dubić X Domagoj Međeši 11 : 6 11 : 8 11 : 9 : : 33 : 23 3 : 0 2 : 3
6 C Deni Turković Y Roko Meter 3 : 11 5 : 11 11 : 9 5 : 11 : 24 : 42 1 : 3 2 : 4
UKUPNO 197 : 227 10 : 14 2 : 4