12. kolo, 1. utakmica - 13.04.2019.
# STK TIS STK JASKASet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Borna Petek Y 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 1 : 0
2 B Bruno Petek X 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 2 : 0
3 C Leon Benko Z 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 3 : 0
4 PAR Borna Petek & Bruno Petek PAR & 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 4 : 0
UKUPNO 132 : 0 12 : 0 4 : 0