2. kolo, 6. utakmica - 19.10.2019.
# STK STUBICAHSTK VELIKA GORICA IISet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A David Gospočić Y Marko Rozić 9 : 11 3 : 11 9 : 11 : : 21 : 33 0 : 3 0 : 1
2 B X Domagoj Elger 6 : 11 7 : 11 10 : 12 : : 23 : 34 0 : 3 0 : 2
3 C Nikola Gospočić Z Karlo Radošević 6 : 11 6 : 11 3 : 11 : : 15 : 33 0 : 3 0 : 3
4 PAR David Gospočić & Nikola Gospočić PAR Karlo Radošević & Domagoj Elger 9 : 11 9 : 11 10 : 12 : : 28 : 34 0 : 3 0 : 4
UKUPNO 87 : 134 0 : 12 0 : 4