4. kolo, 2. utakmica - 16.11.2019.
# STK ZAGOREC-MLADI STK MARATHONSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Ivan Patrik Pavić Y Tomislav Fot 11 : 5 11 : 8 11 : 7 : : 33 : 20 3 : 0 1 : 0
2 B Ivan Horvat X Roberto Miković 7 : 11 8 : 11 5 : 11 : : 20 : 33 0 : 3 1 : 1
3 C Z Martin Gojun 4 : 11 6 : 11 5 : 11 : : 15 : 33 0 : 3 1 : 2
4 PAR Ivan Horvat & Ivan Patrik Pavić PAR Martin Gojun & Roberto Miković 10 : 12 7 : 11 12 : 10 11 : 13 : 40 : 46 1 : 3 1 : 3
5 A Ivan Patrik Pavić X Roberto Miković 15 : 13 6 : 11 5 : 11 11 : 6 10 : 12 47 : 53 2 : 3 1 : 4
UKUPNO 155 : 185 6 : 12 1 : 4