1. kolo, 5. utakmica - 09-15/03/2015
#ZAGOREC-MLADISTUBAKISet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Hrvoje Puljko X Marko Krepelnik 6 : 11 10 : 12 7 : 11 : : 23 : 34 0 : 3 0 : 1
2 B Ivan Horvat Y Danijel Latin 11 : 13 9 : 11 12 : 10 6 : 11 : 38 : 45 1 : 3 0 : 2
3 C Branko Krkalo Z -- -- 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 1 : 2
4 B Ivor Pavić X Marko Krepelnik 7 : 11 7 : 11 9 : 11 : : 23 : 33 0 : 3 1 : 3
5 A Lora Krkalo Z -- -- 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 2 : 3
6 C Neven Spaček Y Danijel Latin 7 : 11 4 : 11 7 : 11 : : 18 : 33 0 : 3 2 : 4
7 B Ivor Pavić Z -- -- 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 3 : 4
8 C Neven Spaček X Marko Krepelnik 11 : 9 3 : 11 4 : 11 7 : 11 : 25 : 42 1 : 3 3 : 5
UKUPNO 226 : 187 11 : 15 3 : 5