Search
Close this search box.

Zaštita podataka

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

Stolnoteniski klub Zabok (daljnjem tekstu: STK Zabok) ovim putem pruža obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka te o pravima koja ostvarujete na temelju važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

STK Zabok o Vašim osobnim podacima, poštivanju izbora te Vašoj privatnosti.

U našoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka možete pronaći informacije o tome na koji način postupamo s Vašim osobnim podacima, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR).

VODITELJ OBRADE

STK Zabok je voditelj  obrade Vaših osobnih podataka u smislu Opće uredbe (GDPR).

STK Zabok će kao Voditelj zbirke osobnih podataka, Vaše osobne podatke koje ste naveli prilikom postupka učlanjenja  spremiti u svoje baze podataka te ih koristiti u obradama koje su nužne da bismo uspješno obavljali svoju djelatnost, da bismo Vam mogli pružati tražene usluge i da biste mogli ostvarivati prava i pogodnosti koje iz tih odnosa proizlaze.

OBUHVAT IZJAVE

STK Zabok unutar svojih informacijskih sustava vodi evidenciju o članovima kluba.  Osobni podaci članova kluba te kontakt podaci služe za komunikaciju između kluba i članova. Niti jedan podatak članova kluba neće biti dijeljeni sa trećim stranama.

Izjavom o zaštiti osobnih podataka  definirali smo interna pravila i procedure s ciljem sveobuhvatne zaštite Vaših osobnih podataka na sljedeći način:

  • vaše osobne podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresa, OIB, kontakt telefon, e – mail adresa) koristit ćemo isključivo za svrhu za koju podatke dajete
  • nećemo koristiti Vaše osobne podatke na bilo koji način koji je suprotan Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka
  • vaši osobni podaci bit će dostupni samo ovlaštenim osobama STK ZABOK-a koji su se obvezali na čuvanje osobnih podataka koje saznaju u obavljanju svog posla

POVEZNICE WEB STRANICE

www.stk-zabok.hr sadrži poveznice na druge Internet stranice (npr. Facebook, Instagram,…). Sukladno tome upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir kako STK Zabok ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim Internet strancima. Stoga korisnike potičemo na čitanje Izjave o privatnosti svake Internet stranice kojoj pristupaju.

SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE

Sve aktivnosti u vezi obrade Vaših osobnih podataka su u skladu s europskim zakonodavstvom (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC i Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) te propisima Republike Hrvatske.

Za sportske događaje koji su regulirani gore navedenim zakonom nećemo tražiti Vašu suglasnost za korištenje osobnih podataka.

Podatke prikupljene u vezi Vašeg članstva u STK ZABOK obrađujemo na temelju privole koju dajete prilikom ispunjavanja obrasca za učlanjenje.

SUGLASNOST

Možemo od Vas tražiti dodatnu suglasnost ako trebamo koristiti Vaše osobne podatke u svrhe koje nisu spomenute u ovoj Politici privatnosti, a ako date takvu suglasnost, uvjeti navedeni u njoj bit će u prednosti pred uvjetima sadržanima u ovoj Izjavi.

Prikupljanje ili prenošenje osobnih podataka državnim ustanovama i tijelima vlasti bit će ograničeno na obvezujuće pravne propise pojedine države.

MALOLJETNI ČLANOVI DO 16 GODINA STAROSTI

Osoba mlađa od 16 godina ne može samostalno dati suglasnost za korištenje osobnih podataka.

Prije prikupljanja osobnih podataka, za osobu mlađu od 16 godina, tražit ćemo pisanu suglasnost roditelja ili skrbnika.

Ukoliko ste mlađi od 16 godina molimo Vas da pogledate uvjete ove Izjave sa svojim roditeljima ili skrbnicima kako biste bili sigurni da ih razumijete i prihvaćate.

Ukoliko internom analizom zaključimo da smo prikupili podatke od osobe mlađe od 16 godina bez suglasnosti roditelja ili skrbnika, podaci mogu biti izbrisani iz naših sustava.

OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

Pod pojmom „osobni podaci“ smatramo one podatke ili dijelove podataka kojima Vas možemo identificirati.

Prilikom ispunjavanja pristupnice  od Vas ćemo tražiti sljedeće podatke:

  1. Ime i prezime
  2. Adresa, kućni broj i mjesto stanovanja
  3. Datum rođenja
  4. OIB
  5. Telefonski broj
  6. E–mail adresa

UPOTREBA OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci neće biti proslijeđeni, prodani, iznajmljeni ili posuđeni trećim stranama bez Vaše suglasnosti.

STK Zabok evidentira sve Vaše osobne podatke u svojim bazama i štiti ih od neovlaštenog pristupa.

ČUVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Poduzeli smo sve mjere da bismo spriječili neovlašteni pristup, izmjenu ili zlouporabu podataka koje ste podijelili sa nama.

Vaše osobne podatke čuvamo u određenom periodu koji ovisi o zakonskoj regulativi i internim aktima. Podatke koje nismo dužni čuvati po zakonskoj osnovi brisat ćemo 3 mjeseca po isteku članstva.

OPĆE UREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH VAŠA PRAVA NA TEMELJU PODATAKA

Na temelju Opće uredbe (GDPR) imate i sljedeća prava:

U svakom trenutku zatražiti informaciju o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci i zatražiti pristup tim podacima i informacijama navedenima u članku 15. Opće uredbe (GDPR).

Na Vaš zahtjev za ostvarenje prava na pristup, podatke i informacije dostavit ćemo Vam u elektroničkom obliku (e-mail), osim ako u svome zahtjevu niste naveli e-mail adresu ili ste izričito zatražili dostavu putem pošte.

Možete u svakom trenutku zatražiti i ispravak netočnih podataka ili dopunu nepotpunih (uz prilaganje točnih informacija).

Možete od nas zatražiti i ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu Vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebni, ali su potrebni Vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Imate pravo tražiti i prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada tih podataka temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem.

Ako Vaše podatke obrađujemo na temelju Vaše privole, tu privolu u svakom trenutku možete povući bez da to utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na toj privoli.

Također, možete povući danu privolu i zatražiti prestanak obrade podataka u svrhu izravnog marketinga.

Ako smatrate da smo Vaše podatke prikupili ili na drugi način obradili suprotno Općoj uredbi (GDPR), imate pravo zatražiti od nas brisanje takvih podataka. U slučaju osnovanosti zahtjeva, podaci će biti izbrisani.

Svaki Vaš zahtjev za brisanjem, ispravkom ili prestankom obrade podataka proslijedit ćemo trećim stranama s kojima su isti eventualno podijeljeni, kako bi i oni mogli postupiti prema zahtjevu.

Ako postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju Vašem zahtjevu, o tome ćemo Vas obavijestiti u našem odgovoru.

Vaše je pravo i u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka.

Ako smatrate da obradom Vaših osobnih podataka na neki način kršimo Opću uredbu (GDPR) molimo Vas da nam se obratite.

Vaše je pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu ako smatrate da obradom Vaših osobnih podataka na neki način kršimo Opću uredbu (GDPR).

Pritužbu u Republici Hrvatskoj možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka ili drugom nadzornom tijelu u drugoj državi članici EU u kojoj imate uobičajeno boravište ili u kojoj je Vaše radno mjesto.

1. HL – zapad – muški

3. HL – regija srednja Hrvatska – muški

Pratite naš Facebook

STK ZABOK YOUTUBE

Arhiva vijesti