KONJIĆEV SKOK

SCORE
 
<70
odličan (5)
 
71-75
vrlo dobar (4)
 
76-80
dobar (3)
 
81-85
dovoljan (2)
 
>86
više vježbaj
 
     

Score: 0