2018/2019 – 2. HL muški
#EkipaOdigranoPobjedePoraziMečeviSetoviBodovi
1. STK ZAGREB1614257 : 23188 : 10530
2. STK TIS1614260 : 23208 : 9730
3. STK DUGA RESA1512354 : 19176 : 7527
4. STK SV. NEDELJA-NOVAKI1511451 : 27163 : 10926
5. STK ZAGOREC169742 : 38152 : 14725
6. STK SESVETE159646 : 32158 : 11824
7. STK ZABOK II157840 : 39153 : 14922
8. STK JASKA156935 : 44137 : 15421
9. STK KLEK1551030 : 52116 : 18320
10. HASTK MLADOST146840 : 43146 : 16420
11. STK ZAGOREC-MLADI1621419 : 6292 : 20318
12. STK STUBICA1431121 : 4786 : 15617
13. STK MARATHON1611516 : 6288 : 20317
14.STK V. GORICA-STANFAR II0000 : 00 : 00
Kolo:1 - 06.10.2018.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK MARATHON STK TIS0 : 4Detalji
STK SESVETESTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
STK ZAGOREC STK ZAGOREC-MLADI4 : 0Detalji
STK ZABOK II STK STUBICA4 : 0Detalji
STK JASKA STK SV. NEDELJA-NOVAKI0 : 4Detalji
STK KLEK STK DUGA RESA0 : 4Detalji
STK MARATHON STK ZAGREB0 : 4Detalji
STK SESVETE HASTK MLADOST2 : 4Detalji
STK TIS STK ZAGREB3 : 4Detalji
HASTK MLADOSTSTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
Kolo:2 - 20.10.2018.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK ZAGOREC STK MARATHON4 : 1Detalji
STK ZAGOREC-MLADI STK TIS0 : 4Detalji
STK ZABOK II STK SESVETE4 : 3Detalji
STK STUBICA HASTK MLADOST3 : 4Detalji
STK JASKA STK KLEK4 : 1Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK DUGA RESA2 : 4Detalji
STK ZAGOREC STK ZAGREB1 : 4Detalji
STK ZAGOREC-MLADI STK MARATHON4 : 3Detalji
STK ZABOK IISTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
STK STUBICA STK SESVETE1 : 4Detalji
STK ZAGOREC STK TIS0 : 4Detalji
STK ZAGOREC-MLADI STK ZAGREB0 : 4Detalji
STK JASKA STK DUGA RESA4 : 3Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK KLEK4 : 0Detalji
STK ZABOK II HASTK MLADOST4 : 3Detalji
STK STUBICASTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
Kolo:3 - 03.11.2018.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK ZABOK II STK ZAGREB2 : 4Detalji
STK STUBICA STK TIS0 : 4Detalji
STK KLEK STK SESVETE2 : 4Detalji
STK DUGA RESA HASTK MLADOST4 : 0Detalji
STK JASKA STK ZAGOREC2 : 4Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK ZAGOREC-MLADI4 : 1Detalji
STK ZABOK II STK MARATHON4 : 0Detalji
STK KLEKSTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
STK DUGA RESA STK SESVETE4 : 1Detalji
STK STUBICA STK ZAGREB0 : 4Detalji
STK ZABOK II STK TIS2 : 4Detalji
STK STUBICA STK MARATHON4 : 0Detalji
STK KLEK HASTK MLADOST4 : 3Detalji
STK DUGA RESASTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK ZAGOREC4 : 2Detalji
STK JASKA STK ZAGOREC-MLADI3 : 4Detalji
Kolo:4 - 17.11.2018.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK TIS STK KLEK4 : 3Detalji
STK MARATHON STK DUGA RESA1 : 4Detalji
STK SESVETE STK JASKA4 : 0Detalji
HASTK MLADOST STK SV. NEDELJA-NOVAKI2 : 4Detalji
STK ZAGOREC STK STUBICA4 : 2Detalji
STK ZAGOREC-MLADI STK ZABOK II0 : 4Detalji
STK TIS STK DUGA RESA4 : 2Detalji
STK ZAGOREC-MLADI STK STUBICA2 : 4Detalji
STK ZAGOREC STK ZABOK II4 : 1Detalji
STK SESVETE STK SV. NEDELJA-NOVAKI0 : 4Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK JASKA : Detalji
STK MARATHON STK KLEK2 : 4Detalji
STK ZAGREB STK DUGA RESA4 : 1Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK SV. NEDELJA-NOVAKI : Detalji
HASTK MLADOST STK JASKA1 : 4Detalji
STK ZAGREB STK KLEK4 : 0Detalji
Kolo:5 - 01.12.2018.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK TIS HASTK MLADOST4 : 2Detalji
STK ZAGREBSTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
STK MARATHON STK SESVETE0 : 4Detalji
STK ZAGOREC STK KLEK4 : 1Detalji
STK ZAGOREC-MLADI STK DUGA RESA0 : 4Detalji
STK ZABOK II STK SV. NEDELJA-NOVAKI3 : 4Detalji
STK STUBICA STK JASKA4 : 1Detalji
STK TISSTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
STK MARATHON HASTK MLADOST3 : 4Detalji
STK ZAGREB STK SESVETE0 : 4Detalji
STK ZABOK II STK JASKA4 : 1Detalji
STK STUBICA STK SV. NEDELJA-NOVAKI1 : 4Detalji
STK ZAGOREC STK DUGA RESA0 : 4Detalji
STK ZAGOREC-MLADI STK KLEK3 : 4Detalji
STK TIS STK SESVETE4 : 1Detalji
STK MARATHONSTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
STK ZAGREB HASTK MLADOST4 : 3Detalji
Kolo:6 - 08.12.2018.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK JASKA STK TIS1 : 4Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK MARATHON4 : 0Detalji
STK KLEK STK STUBICA4 : 2Detalji
STK DUGA RESA STK ZABOK II4 : 1Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK ZAGOREC : Detalji
STK SESVETE STK ZAGOREC-MLADI4 : 2Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK TIS2 : 3Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK ZAGOREC-MLADI : Detalji
HASTK MLADOST STK ZAGOREC4 : 2Detalji
STK KLEK STK ZABOK II4 : 2Detalji
STK DUGA RESA STK STUBICA4 : 0Detalji
STK JASKA STK ZAGREB4 : 1Detalji
STK JASKA STK MARATHON4 : 1Detalji
STK SESVETE STK ZAGOREC3 : 4Detalji
HASTK MLADOST STK ZAGOREC-MLADI4 : 1Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK ZAGREB3 : 4Detalji
Kolo:7 - 02.02.2019.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK TIS STK MARATHON4 : 1Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK SESVETE : Detalji
STK ZAGOREC-MLADI STK ZAGOREC0 : 4Detalji
STK STUBICA STK ZABOK II0 : 4Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK JASKA4 : 1Detalji
STK DUGA RESA STK KLEK4 : 0Detalji
STK ZAGREB STK MARATHON4 : 0Detalji
HASTK MLADOST STK SESVETE2 : 4Detalji
STK ZAGREB STK TIS4 : 2Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II HASTK MLADOST : Detalji
Kolo:8 - 16.02.2019.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK MARATHON STK ZAGOREC0 : 4Detalji
STK TIS STK ZAGOREC-MLADI4 : 0Detalji
STK SESVETE STK ZABOK II4 : 1Detalji
HASTK MLADOST STK STUBICA : Detalji
STK KLEK STK JASKA1 : 4Detalji
STK DUGA RESA STK SV. NEDELJA-NOVAKI4 : 0Detalji
STK ZAGREB STK ZAGOREC4 : 0Detalji
STK MARATHON STK ZAGOREC-MLADI4 : 2Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK ZABOK II : Detalji
STK SESVETE STK STUBICA4 : 0Detalji
STK TIS STK ZAGOREC4 : 1Detalji
STK ZAGREB STK ZAGOREC-MLADI4 : 0Detalji
STK DUGA RESA STK JASKA4 : 2Detalji
STK KLEK STK SV. NEDELJA-NOVAKI2 : 4Detalji
HASTK MLADOST STK ZABOK II4 : 0Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK STUBICA : Detalji
Kolo:9 - 09.03.2019.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK ZAGREB STK ZABOK II : Detalji
STK TIS STK STUBICA : Detalji
STK SESVETE STK KLEK : Detalji
HASTK MLADOST STK DUGA RESA : Detalji
STK ZAGOREC STK JASKA : Detalji
STK ZAGOREC-MLADI STK SV. NEDELJA-NOVAKI : Detalji
STK MARATHON STK ZABOK II : Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK KLEK : Detalji
STK SESVETE STK DUGA RESA : Detalji
STK ZAGREB STK STUBICA : Detalji
STK TIS STK ZABOK II : Detalji
STK MARATHON STK STUBICA : Detalji
HASTK MLADOST STK KLEK : Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK DUGA RESA : Detalji
STK ZAGOREC STK SV. NEDELJA-NOVAKI : Detalji
STK ZAGOREC-MLADI STK JASKA : Detalji
Kolo:10 - 23.03.2019.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK KLEK STK TIS : Detalji
STK DUGA RESA STK MARATHON : Detalji
STK JASKA STK SESVETE : Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI HASTK MLADOST : Detalji
STK STUBICA STK ZAGOREC : Detalji
STK ZABOK II STK ZAGOREC-MLADI : Detalji
STK DUGA RESA STK TIS : Detalji
STK STUBICA STK ZAGOREC-MLADI : Detalji
STK ZABOK II STK ZAGOREC : Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK SESVETE : Detalji
STK JASKASTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
STK KLEK STK MARATHON : Detalji
STK DUGA RESA STK ZAGREB : Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKISTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
STK JASKA HASTK MLADOST : Detalji
STK KLEK STK ZAGREB : Detalji
Kolo:11 - 06.04.2019.
DomaćiGostiRezultatPrint
HASTK MLADOST STK TIS : Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK ZAGREB : Detalji
STK SESVETE STK MARATHON : Detalji
STK KLEK STK ZAGOREC : Detalji
STK DUGA RESA STK ZAGOREC-MLADI : Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK ZABOK II : Detalji
STK JASKA STK STUBICA : Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK TIS : Detalji
HASTK MLADOST STK MARATHON : Detalji
STK SESVETE STK ZAGREB : Detalji
STK JASKA STK ZABOK II : Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK STUBICA : Detalji
STK DUGA RESA STK ZAGOREC : Detalji
STK KLEK STK ZAGOREC-MLADI : Detalji
STK SESVETE STK TIS : Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK MARATHON : Detalji
HASTK MLADOST STK ZAGREB : Detalji
Kolo:12 - 13.04.2019.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK TIS STK JASKA : Detalji
STK MARATHON STK SV. NEDELJA-NOVAKI : Detalji
STK STUBICA STK KLEK : Detalji
STK ZABOK II STK DUGA RESA : Detalji
STK ZAGORECSTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
STK ZAGOREC-MLADI STK SESVETE : Detalji
STK TIS STK SV. NEDELJA-NOVAKI : Detalji
STK ZAGOREC-MLADISTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
STK ZAGOREC HASTK MLADOST : Detalji
STK ZABOK II STK KLEK : Detalji
STK STUBICA STK DUGA RESA : Detalji
STK ZAGREB STK JASKA : Detalji
STK MARATHON STK JASKA : Detalji
STK ZAGOREC STK SESVETE : Detalji
STK ZAGOREC-MLADI HASTK MLADOST : Detalji
STK ZAGREB STK SV. NEDELJA-NOVAKI : Detalji